SK EN DE

KVALITA, KTOROU SI MÔŽETE BYŤ ISTÍ

Firma Anton ŇAKAT - REMOZA, neskôr REMOZA s.r.o. bola založená v roku 1992 a počas celého obdobia podnikania sa zaoberá výrobou, rekonštrukciami, montážou a demontážou kovových konštrukcií , čo je hlavnou činnosťou firmy. Taktiež údržbárske a opravárske práce technologických celkov a strojná údržba. K tomu samozrejme patria tiež všetky práce spojené s touto výrobou , ako sú sústružnícke práce, frézarske práce, práce na horizontálnej fréze a taktiež malá stavebná výroba a samozrejme prepravné služby.

Naši zamestnanci sú vysokokvalifikovaní zvárači, montéri a údržbári so štátnymi skúškami pre zváranie elektrickým oblúkom, autogénom a v ochrannej atmosfére CO.

Počas celej doby fungovania našej firmy sme stále úspešne skvalitňovali a zhodnocovali našu výrobu, o čom hovoria aj referencie firmy. Firma má vlastné výrobné a kancelárske priestory so sídlom v Ličartovciach.

NAŠE PORTFÓLIO SLUŽIEB

REFERENCIE

 • Architektonický a statický návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií a halových systémov
 • Architektonický a statický návrh, výroba a montáž odľahčených a inovatívnych halových systémov
 • Opláštenia a zastrešenia hál a priemyselných a technologických celkov
 • Rekonštrukcie a prestavby priemyselných hál a technologických celkov
 • Strojná údržba a rekonštrukcie tažkej drviacej a ťažobnej techniky
 • Zámočnícke práce, oceľové prístrešky, schodiská, vstupné portály, strešné a nosné rámy vzduchotechniky a elektroinštalácie, elektro stožiare a anténne vykrývače, reklamné pylóny a bilboardy, letné terasy a pod.
 • Výroba a kompletná dodávka dopravných pásov
 • Zakružovaníe profilov a rúr rôzneho typu CNC ohýbačkou PBT 25
 • Delenie a ohýbanie plechov
 • Frézarské a sústružnícke práce
 • Kováčska výroba

 

+ halové systémy

1994 - 2001 DZ KOKSOVŇA - U.S.STEEL KOŠICE Zmluvný dodávateľ strojnej údržby a prevádzky zariadení galérie dopravných pásov, výmeny Technoroštov, údržby dopravných pásov, plánovaných a havarijné opravy.

od 1994 - VULKMONT A.S. KOŠICE Opravy a údržba technologických celkov.

od 1994 - trvá: U.S.STEEL KOŠICE Opravy divíznych závodov.

2001 - 2002 - TESCO PREŠOV A POPRAD Dodávateľ oceľových konštrukcií pri výstavbe.

2001 -  trvá - CHEMKOSTAV MICHALOVCE - Subdodávateľ zámočníckych a zváračských prác.

MČ JUH KOŠICE Dodávateľ zámočníckych prác (opravy schodísk, prístreškov, oplotenia detských ihrísk a pod.)

PZ SR OKRZ PREŠOV Výroba mreží, oplotení, plechových brán, rámp, kotercov, dverí.

LPH VRANOV NAD TOPĽOU Kompletná rekonštrukcia strechy výrobnej haly.

ZMOS – TREBIŠOV, KOŠICE, HURBANOVO, PREŠOV Výrobca a dodávateľ – Oblúkové haly.

PLASTT,SPOL.S.R.O. - Výroba oceľovej konštrukcie pre Extrúder na výrobu PVC fólie. Oprava strechy výrobnej haly. Výroba konštrukcií na návesy

RÁDIO VÝCHOD - Výroba demontovateľného pódia.

2006 - AUTOBAZÁR AUTO ALLES PREŠOV Rekonštrukica oblúkovej haly a výroba a montáž reklamného bilboardu

2006 - MECOM A.S. HUMENNÉ - Výroba a montáž reklamného bilboardu o rozmere 36 x 17 m

2006 - TOPSTAV SPOL. S.R.O. Dodávateľ kompletných zámočníckych a zváračských prác pri rekonštrukcii ORPZ Humenné ( posuvná vstupná brána, garážové brány, koterce pre psov, predeľovacie mreže, okenné a dverové mreže, pancierované dvere, schodiská atď. )

2006 - BETAMONT SPOL. S.R.O. Výroba a dodávka zámočníckych výrobkov pri výstavbe diaľnic.

od 2012 - trvá - ARCUS Hallensysteme GmBh, Rakúsko - Výroba a montáž oceľových montovaných multifunkčných hál

od 2012 - trvá - LINDNER AG, Nemecko - Výroba Systémových stavieb

od 2013 - trvá - FTS GmBh, Rakúsko - Výroba a montáž priemyselných oceľových konštrukcií, nosné oceľové konštrukcie pre rúrové vedenia a filtračné jednotky

od 2014 - trvá - Maierhofer GmBh, Rakúsko - Výroba reklamných pylónov, bilboardov a pomocných oceľových konštrukcií

od 2015 - trvá - CEATEC Engineering GmBh, Rakúsko - Výroba a dodávka priemyselných oceľových konštrukcií, nosné oceľové konštrukcie pre rúrové vedenia a filtračné jednotky

VIAC REFERENCIÍ